BirdLife Sveriges Ungdomskommitté

Av de svenska skådarna utgör ungdomarna en ganska liten men viktig del. För att säkra SOF:s och den svenska fågelskådningens framtid bildades Sveriges Ornitologiska Förenings Ungdomskommitté (SOFUK) i samband med SOF:s årsmöteshelg våren 2000. Målet med SOFUK är alltså att intressera fler unga att börja med fågelskådning och att ge de redan inbitna en chans att träffa andra likasinnade i samma ålder och lära sig mer om fåglar. 

 

För att uppnå detta arrangerar SOFUK varje år två läger för ungdomar på intressanta och fågelrika platser i Sverige. Läger har exempelvis hållits på Öland samt vid Hornborgasjön och Getterön. För att läsa lägerrapporter klickar Du pålägerrapporter i vänsterspalten, och för att se vilka läger som planeras, klicka på kommande läger. SOFUK har även ambitionen att det ska anordnas lokal och regional ungdomsverksamhet landet över. Där har de lokala föreningarna huvuduppgiften och ungdomskommittén försöker hjälpa dessa bland annat med erfarenhet och inspiration, publicitet och finansiering. Vad som just nu anordnas för ungdomar runt om i landet kan du se under lokal ungdomsverksamhet. 

 

SOFUK har tagit fram informationsmaterial i form av en folder och en affisch, där det bland annat berättas om SOF och SOFUK samt hur det är att vara skådande ungdom. Vill Du hjälpa oss att sprida foldrarna och affischerna? Kontakta då någon i kommittén. 

För att lättare kunna nå ut till olika delar av landet, har SOFUK bildat ett kontaktnät av regionalombud. Nästan varje landskap har minst ett ombud och dessa fungerar dels som en hjälpande hand för nya, unga skådare på det lokala planet, dels som medhjälpare när ett läger arrangeras i deras landskap. Om Du vill komma i kontakt med ett regionalombud, kontakta kommittén eller klicka på regionalombud i vänsterspalten för att se vem som är ombud för just ditt landskap. 

Under länken kommittémedlemmar hittar du mer om oss i kommittén. Vi tar väldigt gärna emot tips, hjälp eller frågor!

Om du har förslag på vart framtida läger ska hållas eller om du har synpunkter på vad vi borde göra är du varmt välkommen att ta kontakt med någon av oss. Mejladresser hittar du genom att klicka dig vidare till Kommittémedlemmar i menyn till höger.